Investeringsaftrek in 2017: zo zit dat

Bijgewerkt op 04 september 2019
5 min  leestijd
16182
Image
De investeringsaftrek in 2017: zo zit dat

Bedrijfsmiddelen aanschaffen voor jouw bedrijf kan extra belastingvoordeel opleveren. Als deze investering voldoet aan de voorwaarden, kun je voor dat boekjaar via de investeringsaftrek een bepaald bedrag van de winst aftrekken. Wat houdt deze fiscale aftrekpost in en wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2016?

Let op: Dit artikel gaat over 2017. Deze informatie kun je bijvoorbeeld gebruiken als je bezig bent met het op orde brengen van je boekhouding. Hier vind je informatie over de investeringsaftrek in 2019.

Wat is de investeringsaftrek?

Ondernemers die een bedrijf beginnen moeten investeren, ongeacht beroep of branche. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, gereedschap, machine of kantoormeubelen.

Deze investeringen in bedrijfsmiddelen kan een ondernemer aftrekken van de winst. Al zijn hier wel de nodige voorwaarden van de Belastingdienst aan verbonden, die we hieronder zullen bespreken. 

De investeringsaftrek staat verder los van de mogelijkheid tot het afschrijven van bedrijfsmiddelen en is daarmee voor (startende) ondernemers een extra stimulans van de overheid om te investeren.

Waaruit bestaat de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een overkoepelend begrip voor een aantal aftrekposten die onder deze fiscale regeling vallen:

 • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen)
 • energie-investeringsaftrek (voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan)
 • milieu-investeringsaftrek (voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan)

De meeste zzp'ers krijgen te maken met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), omdat deze aftrekpost betrekking heeft op het investeren in bedrijfsmiddelen. Alle ondernemers kunnen hiervan gebruikmaken, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 

Hoe werkt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die betrekking heeft op het investeren in bedrijfsmiddelen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet jouw bedrijf gevestigd zijn in Nederland, ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en heb je deze periode in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is van toepassing op bedrijfsmiddelen die minimaal 450 euro (excl. btw) hebben gekost.

Om verder in aanmerking te komen voor de KIA dien je een bedrijfsmiddel aan te schaffen dat minimaal 450 euro (excl. btw) kost. Heb jij bijvoorbeeld een nieuw laserapparaat gekocht of een zaagmachine aangeschaft? Dan mag je gebruikmaken van de KIA-regeling.

Wat als je nu een bedrijfsmiddel koopt dat goedkoper is dan 450 euro, zoals bijvoorbeeld een printer of bureaustoel? Dan valt dit onder de reguliere bedrijfskosten en mag je deze investering in een keer volledig aftrekken. Dit staat verder los van de investeringsaftrek.

Om verder gebruik te kunnen maken van de KIA moet het totaalbedrag van de investeringen minimaal 2.300 euro bedragen en maximaal 312.176 euro (was in 2016 nog 311.242 euro). Voor investeringen tussen 2.301 en 56.192 euro (was in 2016 nog 56.024 euro) geldt een percentage van 28 procent.

Let op: het bedrag dat je uiteindelijk van de winst mag aftrekken, hangt dus altijd samen met het totaalbedrag dat je dat boekjaar in het bedrijf hebt geïnvesteerd. Het maximumbedrag bedraagt dus 15.734 euro (56.192 x 28%), ook als je meer investeert dan 56.192 euro.

Goed om te weten: de investeringsaftrek en afschrijving gelden alleen voor het deel dat je voor jouw bedrijf gebruikt.

Als je dus jouw telefoon of computer voor 80 procent zakelijk gebruikt en de overige 20 procent privé, komt het investeringsbedrag dus uit op 80 procent van de aanschafprijs (excl. btw).

Image
Checklist

Wat kun je leasen?

Wil je investeren in bedrijfsmiddelen? Dan kan lease een oplossing zijn, want je kunt veel meer leasen dan alleen een bedrijfsauto!

Bekijk de lease-opties

Wanneer je samen met anderen een bedrijf hebt opgericht, gelden er andere regels omtrent de KIA. Bij een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap moet je de aftrek berekenen door een percentage te nemen van de totale investering van het samenwerkingsverband (en dus niet kijken naar iedere afzonderlijke investering).

Aangescherpte voorwaarden 
In principe komen de meeste zakelijke bedrijfsmiddelen in aanmerking voor deze aftrekpost, al zijn vorig jaar de voorwaarden voor de investeringsaftrek aangescherpt. De volgende investeringen komen volgens de Belastingdienst niet (meer) in aanmerking voor de investeringsaftrek.

 • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
 • Bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro per stuk kosten.
 • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv's en nv's), die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als je bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en je verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek. 

Wat is de Energie-investeringsaftrek?

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2017 is de aftrek bepaald op 55,5 procent (was in 2016 nog 58 procent).  

Het idee achter het gebruikmaken van de EIA is dat je dubbel voordeel geniet: je bespaart op energiekosten en door je belastingvoordeel betaal je minder inkomstenbelasting.

Controleer vooraf op de Belastingdienst-website of je aan alle voorwaarden voldoet:

 • Het bedrag aan energie-investeringen moet minimaal 2.500 euro bedragen
 • Het bedrijfsmiddel mag nog niet eerder gebruikt zijn
 • Het bedrijfsmiddel moet op de energielijst van RVO.nl voorkomen
 • Het is niet mogelijk om voor één bedrijfsmiddel zowel energie-investeringsaftrek als milieu-investeringsaftrek te krijgen.

Wat is de Milieu-investeringsaftrek?

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt ondernemers de mogelijkheid om tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de gemaakte winst. Welk percentage je mag toepassen is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal 2.500 euro bedragen. Verder moet het bedrijfsmiddel op de milieulijst staan en mag het niet eerder gebruikt zijn.

Daarnaast moet de investering betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. Ook hier geldt dat je voor één bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk kunt krijgen.

Tot slot: de MIA wordt door ondernemers vaak gecombineerd met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De VAMIL is een methode om een investering op ieder gewenst moment te kunnen afschrijven, zodat jouw winst uiteindelijk lager uitvalt. 

Image
zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Lees ook

5 investeringsregelingen die je moet kennen
Alles over de investeringsaftrek in 2016
9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers
Wat je moet weten over leasen
Bedrijfsmiddelen fiscaal afschrijven: zo zit dat

Meer over bedrijfsmiddelen

Meer over bedrijfsmiddelen